HomeCommittees


Program Director

Ricardo Ruiz-Lopez

Honorary Chair

Wei-Zen Sun

Chun-Chang Yeh

Chair

Yu-Chuan (Grace) Tsai

Vice-Chair

Chih-Peng Lin

Treasurer

Wei-Han Chou

Fluoroscopic Group

Yeong-Ray Wen

Ming-Chang Kao

Jui-Yuan Chen

Shu-Yih Wu

Ultrasound Group

Chia-Shiang Sean Lin

Yi-Pin Chiang

Chih Chun Chen

Tsung-Yung (Donald) Tang

Cadaver coordinator

Chun-Sung Sung